פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

הלוואות


הלוואה מהקרן - הדרך הכי משתלמת עבורך

עמיתי הקרן זכאים ליהנות מהלוואה משתלמת הניתנת לכל צורך, מנכסי הקרן, כחלק מהשקעותיה וללא כל צורך באישור גורם חיצוני לרבות המעסיק.
 

הלוואה בתנאים טובים

ההלוואה ניתנת בתנאים טובים ולרוב בריבית הנמוכה מהיצע הבנקים. זכויותיך בקרן נשמרות והנך רשאי להמשיך ולהפקיד כספים בקרן.
 

תהליך מהיר יותר

כעמית בקרן, יש לנו את רוב המידע הנחוץ לגביך ולכן תהליך ההלוואה מהיר יותר ומצריך פחות זמן טיפול.
 

סוגי ההלוואות:

הלוואה מסוג שפיצר: פירעון ההלוואה בתשלומים חודשיים שוטפים
הלוואה מסוג בלון: פירעון ההלוואה בתשלום אחד בסוף ההלוואה
סוג ריבית: ריבית שיקלית משתנה
 

תנאים ומגבלות:

  • תקופת הלוואה - שנה / שלוש שנים / חמש שנים / שבע שנים
  • סכום הלוואה מינימאלי - 3,000₪
  • סכום הלוואה מקסימאלי כנגד כספים נזילים - עד 80% מיתרתך הצבורה בקרן
  • סכום הלוואה מקסימאלי כנגד כספים בלתי נזילים - עד 50% מיתרתך הצבורה בקרן
לבירור זכאותך לקבלת הלוואה, צור קשר בכל דרך שנוחה לך: טלפון, אינטרנט, פקס, דוא"ל, דואר או ישירות באמצעות אחד מנציגי השרות שלנו.
זה פשוט, נח וגם משתלם.

*ההלוואה תועבר לחשבון העו"ש לא יאוחר מ - 14 ימי עסקים, ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים חתומים במלואם ובכפוף לאישור החברה.
*בהלוואה מסוג בלון הריבית המחושבת תהיה מסוג ריבית דריבית

אין באמור לעיל משום התחייבות למתן הלוואה ותנאיה הינם בכפוף לקריטריונים של החברה ולהוראות הדין.

”אי־עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.