פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

תשואות


 
מספר מ"ה שם תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת ל-3 שנים אחרונות תשואה ממוצעת ל-5 שנים אחרונות שארפ- ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז
8891 רעות אג"ח עד 10% במניות 1.24% 1.87%  2.46% 0.61

נכון לחודש ינואר 2021. 

התשואות המוצגות הינן במונחי ברוטו נומינאלי לפני ניכוי דמי ניהול
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.