פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

תשואות


 
מספר מ"ה שם תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת ל-3 שנים אחרונות תשואה ממוצעת ל-5 שנים אחרונות שארפ- ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז
8891 רעות אג"ח עד 10% במניות 6.66% 3.32%  2.90% 0.87

נכון לחודש אוקטובר 2021

התשואות המוצגות הינן במונחי ברוטו נומינאלי לפני ניכוי דמי ניהול
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

שיעור ההוצאות הישירות לשנת 2020 שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופה: 0.07%.