פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

תשואות


 
מספר מ"ה שם תשואה מצטברת ל-12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת ל-3 שנים אחרונות תשואה ממוצעת ל-5 שנים אחרונות שארפ- ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים בנקודות האחוז
8891 רעות אג"ח עד 10% במניות 1.02% 1.83%  --  -- 

נכון לחודש מאי 2020. (המסלול הוקם בחודש יולי 2015)

התשואות המוצגות הינן במונחי ברוטו נומינאלי לפני ניכוי דמי ניהול
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.