פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

דירקטוריון החברה


יגאל דן, רו"ח ועו"ד - יו"ר הדירקטוריון

חיים אברהם - דח"צ

נאור יפת, רו"ח ועו"ד - דח"צ

אחיאב שמחי
יו"ר הועד הארצי של עובדי תנובה.

גיא פרג, רו"ח
 
דודי גיל
מנכ"ל חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י.

זאב חושן, רו"ח
יו"ר אגף הכספים והמשק בהסתדרות העובדים החדשה.

כוכבה קניסטר
יו"ר ועד עובדי מרכז משען בע"מ.

מאיר בן חמו, עו"ד
משען

מקסים בן דוד
מזכיר הועד הארצי של בנק הפועלים.

דינה אלימלך
נעמ"ת 

ניר אלון
ראש חטיבת מוסדות חינוך וספורט בהסתדרות המעו"ף.

עדה קרמרסקי
ראש חטיבת מוסדות ההסתדרות, מוסדות בריאות ומוסדות הציבור בהסתדרות המעו"ף.

פרוספר בן חמו
יו"ר ארגון עובדי שרותי בריאות כללית.
 

ישיבת הדירקטוריון מתכנסת לפחות אחת לרבעון