פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

דירקטוריון החברה


יגאל דן, רו"ח ועו"ד - יו"ר הדירקטוריון

חיים אברהם - דח"צ

נאור יפת, רו"ח ועו"ד - דח"צ

יוני זילפה,  רו"ח - דח"צ

אחיאב שמחי
יו"ר הועד הארצי של עובדי תנובה
 
יעקב טריפטו
מנכ"ל חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י

כוכבה קניסטר
יו"ר ועד עובדי מרכז משען בע"מ

מקסים בן דוד
מזכיר הועד הארצי של בנק הפועלים

דינה אלימלך
יו"ר ועד עובדי נעמ"ת 

ניר אלון
ראש חטיבת מוסדות חינוך וספורט בהסתדרות המעו"ף

עדה קרמרסקי
ראש חטיבת מוסדות ההסתדרות, מוסדות בריאות ומוסדות הציבור בהסתדרות המעו"ף

פרוספר בן חמו
יו"ר ארגון עובדי שרותי בריאות כללית

אירית פוריין ויצמן
סמנכ"ל משאבי אנוש ההסתדרות הכללית החדשה

יחיאל שמיר
היועץ המשפטי להסתדרות העובדים הכללית החדשה

 

ישיבת הדירקטוריון מתכנסת לפחות אחת לרבעון