פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

חברי ועדת השקעות


חיים אברהם - דח"צ, יו"ר הועדה
יוני זילפה, רו"ח - דח"צ
יגאל דן, רו"ח ועו"ד - יו"ר הדירקטוריון


ועדת ההשקעות מתכנסת לפחות אחת לשבועיים