פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

חברי ועדת השקעות


נאור יפת - דח"צ, יו"ר הועדה
יגאל דן - יו"ר הדירקטוריון
חיים אברהם - דח"צ

ועדת ההשקעות מתכנסת לפחות אחת לשבועיים