פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

דמי ניהול משתלמים


אנו ברעות מאמינים כי ניהול נכון, חכם ומקצועי, יחד עם שירות ברמה גבוהה ויחס אישי לכל עמית, לא חייבים להתבטא בדמי ניהול גבוהים.
ההיפך הוא הנכון!


רעות כחברה פועלת שלא למטרות רווח ולכן עמיתי קרן רעות נהנים מתשלום דמי ניהול על בסיס הוצאות בפועל בלבד.

שיעור דמי הניהול שנגבה בשנת 2020 הינו 0.23%-  שהם כתוצאה מגבייה של הוצאות בפועל בשיעור של 0.57% מהתיק ומנגד החזר דמי ניהול בשיעור של 0.80% (שהם חלוקת ההון העצמי של החברה בהתאם לשינוי מעמדה של החברה בהתאם להנחיות רשות שוק ההון).