פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

הרכב נכסים


שם קופה  מזומנים ושווי מזומנים   אגח ממשלתיות סחירות   אגח קונצרני סחיר  ניע אחרים סחירים  פקדונות והלוואות  השקעות אחרות 
רעות שיקלי
2.79%
 
78.13% 10.56% 4.44% 2.99% 1.10%

נכון לחודש אוקטובר 2021