פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

הנהלת החברה


רובי בכור, עו"ד - מנכ"ל

עידית מידן, רו"ח - סמנכ"לית כספים

סוזי מאור - סמנכ"לית תפעול ושירות עמיתים

שרון מנצורי - סמנכ"ל שיווק

דנה מילר, עו"ד - ממונת ציות ואכיפה פנימית ומזכירת חברה, סמנכ"ל

משרד רו"ח לוטרבך ושות', אפרת לוי תשובה, רו"ח  - רו"ח מבקר

אלי להט, רו"ח -מבקר פנימי

אבנר בן-חיון, עו"ד - יועץ משפטי