פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

טפסים לשימושך


 
אדם יהיה רשאי להצטרף כעמית, או להמשיך חברותו, או לפתוח חשבון חדש בקרן ובלבד שהינו עובד במקום עבודה שעובדיו מיוצגים על ידי הסתדרות המעו"ף או שהוא עמית בקרן, והכל בתנאי שהוא אינו עמית עצמאי, בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה.
177.84 KB
עמית המעוניין, רשאי להעביר את הזכויות והצבירה מקרן קודמת לקרן רעות ובלבד שהינו עובד במקום עבודה שעובדיו מיוצגים על ידי הסתדרות המעו"ף, והכל בתנאי שהוא אינו עמית עצמאי, בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה.
347 KB
החברה המנהלת תשלם לעמית את כספי התגמולים שנצברו בחשבונו בקופה לאחר שיהיה זכאי לכך, בכפוף להוראות ההסדר החוקי.
88.91 KB
באפשרותך לבטל בקשת משיכה בטרם הזרמתה לחשבונך באמצעות טופס זה.