פתיחת תפריט הנגישות  
החברות ברעות משתלמת

אודות המסלול

במסלול זה, נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.


"רעות כללי" 510806870-00000000000392-0392-000


במסלול זה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.